ham tinad شنبه 6 شهریور 1395 03:13 بعد از ظهر نظرات ()
در یکی از خیابان های اصلی شهری چاله ای بود
که باعث بروز حوادث متعدد برای شهروندان می‌شد.
مدیران شهر طی جلسه هایی بر آن شدند که مشکل را حل کنند.
مدیر اول گفت: باید آمبولانسی همیشه در کنار چاله آماده باشد
تا مصدومین را به بیمارستان برساند!
مدیر بالاتر گفت: نه، وقت تلف می‌شود. بهتر است بیمارستانی
در کنار چاله احداث کنیم!!
مدیر ارشد گفت: نه، بهترین کار آن است که این چاله را پر کنیم
و چاله مشابهی در نزدیکی بیمارستان احداث کنیم!!!